1.0 Copyright og Trademarks

1.1 Kopiering
Det er ikke tillatt, uten å innhente skriftlig tillatelse fra Norindex Media Norge, å kopiere, videreformidle eller selge innholdet fra dette domenet. Dette gjelder bla. logo, tekst, fotografier samt programkoder og tekniske løsninger.

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm eller lage utskrifter for eget bruk. Uten særskilt avtale med Norindex Media Norge er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Materialet i våre databaser er også omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet kan kun gjøres tilgjengelig av Norindex Media Norge eller våre partnere sine websider. Uten særskilt avtale med Norindex Media Norge er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

1.2 Trademarks
Norindex, Treff Search, Sistenytt.com og Raskstart er registrerte trademarks for Norindex Media Norge.  Dette gjelder det respektive varemerke og dens logo. 

1.3 Bruk av materiale fra dette domenet
Vi tillater bruk av skjermbilder fra våre portaler i forbindelse med lærebøker, undervisning, publikasjoner i aviser og ukeblad, skoleoppgaver ol.  Bildeteksten må inneholde nettadressen til siden der bildet er tatt.  Presseinformasjon, logoer og bilder kan fåes ved å kontakte vår kundeservice.

Forespørsler angående bruk av materiale fra sidene rettes til vår kundeservice.

1.4 Lenking til våre nettsteder
Brukerne kan fritt bruke våre bannere og tekstlenker til å lenke til våre portaler.  Bannere og tekstlenker får ikke brukes på sider som inneholder pornografi, rasistisk materiale eller på andre sider med støtende innhold.  Vi tillater kun overflatelenker til våre nettsteder, ikke automatiserte søk eller inkludering av sider fra våre domener.

1.5 Automatiserte søk
Ingen form for automatiserte søk (inkludert, men ikke begrenset til metasøk) tillates uten skriftlig avtale med Norindex Media Norge. Andre automatiske prosesser tillates heller ikke (inkludert, men ikke begrenset til stemmegivning eller besøks manipulering).  Brudd på denne paragrafen vil føre til utestengelske, dersom overtredelsen er så graverende at den hindrer eller svekker våre tjenester vil politianmeldelse/etterforskning bli vurdert (graverende forhold vil bli regnet som et "Denial of service" (DoS) angrep).

 

2.0 Ansvar

2.1 Ansvar for stoff levert av en tredjepart
Det er innhentet tillatelse for all informasjon som formidles på Norindex Media Norge sine domener.  Alle rettigheter til stoffet tilhører rettighetshaver.

Norindex Media Norge har ingen mulighet til å kontrollere informasjonen som blir formidlet av en tredjepart, redaktøransvaret  ligger derfor på tredjeparten.

2.2 Ansvar for annonsørers nettsted
Våre annonsørers nettsteder skal ikke inneholde støtende informasjon.  Vi tillater derfor ikke annonsører med nettsteder som har erotisk, politisk eller religiøst innhold.  Våre annonsører er selv ansvarlige for innholdet på deres sider, men må følge våre retningslinjer spesifisert i "Avtale om annonsering".

2.3 Ansvar for lenker til andre nettsteder
Alle sider som ligger på våre portaler er nøye sjekket før de blir lagt inn.  Sidene inneholder ikke pornografisk, rasistisk eller annen form for støtende informasjon.  Sidene holder også en innholdsmessig og designmessig høy standard.  Bare rundt 50% av de forslagene som sendes inn godkjennes, dette skyldes den høye standarden vi setter.  Vi tar i ettertid stikkprøver av sidene, men har ingen mulighet for å sjekke alle sidene fortløpende.  Personen som driver siden, kan derfor ha endret på innholdet siden den ble godkjent.  Dersom du finner en side støtende kan du ta kontakt med kundeservice, så vil lenken bli fjernet i løpet av noen få timer.

2.4 Redaktøransvaret
Ansvarlig redaktør for våre portaler er Espen Berg, vi har ansvar for alt innen våre domener, der annet ikke er spesifisert.  Vårt ansvar for eksterne linker er begrenset, les 2.3 Ansvar for lenker til andre nettsider for mer informasjon.  Redaktøransvaret fra eksterne leverandører ligger hos leverandøren, les 2.1 Ansvar for stoff levert av tredjepart for mer informasjon.

 

3.0 Personvern og cookies

3.1 Personvern
Ingen personlig informasjon om deg vil bli lagret på våre servere, alle skjemaer på Norindex Media Norge sine webområder vil bli sendt dirrekte i e-post, det er derfor ingen fare for at en tredjepart kan finne denne informasjonen.  

For at din identitet skal forbli anonym krever vi kun e-postadressen din i konkurranser, dette er kun i det øyemed og kunne kontakte deg dersom du vinner.  Din e-postadresse vil ikke brukes av oss til andre øyemed en å kontakte deg for å kunngjøre vinnerne.  Vi vil ikke under noen omstendighet selge/videreformidle din e-postadresse til en tredjepart.  Dersom en tredjepart mottar personlig informasjon i forbindelse med utsendelser av premier vil du få skriftlig informasjon om dette i e-post.

Når du stemmer på en nettside i våre emnekataloger blir din IP-adresse, dato og SID (Site ID) registrert og logget. Denne informasjonen vil ikke bli brukt til noen andre formål enn å hindre manipulasjon av vår toppliste, vi vil ikke forsøke å spore denne informasjonen tilbake til deg. Informasjonen vil bli lagret i minimum 7 dager.

Vi har videre valgt å ikke innføre noen form for registreringsplikt på Norindex Media Norge sine webområder, dette for at du skal kunne surfe fullstendig anonymt.

3.2 Cookies
Enkelte av våre tjenester bruker cookies for lagring av informasjon, disse inneholder ingen personlig informasjon eller informasjon som kan spores tilbake til deg.

Annonseleverandører som bruker cookies innhenter heller ingen personlig informasjon om deg. 

©1997-2004 Norindex Media Norge
Sist revidert 08-02-2004, første utgave 02-01-1997.

© Norindex Media Norge Våre tjenester: Norindex.no · Raskstart.no · SisteNytt.com · Avis24.com