Misjon:
Norindex Media Norge skal til en hver tid tilby nyskapende e-produkter og være markedsledende på sitt felt. Vi skal levere ett produkt som både brukere og annonsører er fornøyd med. Vi skal levere kvalitet fremfor kvantitet og fokuset skal hele tiden ligge på brukerne av tjenestene. Vi skal hele tiden ligge et hakk foran konkurrerende tjenester og fokusere på vår sterke side som er kvaliteten på produktene vi leverer.

Visjon:
Norindex Media Norge ønsker å bli ledende på sitt felt, vi skal også fornye oss i takt med teknologien. Vi ønsker å fokusere på en bred brukergruppe (primært Norge) og tjenestenes kvalitet. Tjenestene skal ha samme kvalitet uavhengig av sluttbrukerens operativsystem, Internett access eller web-browser.

Revidert foretningsidé (2002):
Norindex Media Norge skal tilby en gratis tjeneste til sluttbrukerne finansiert ved hjelp av annonsører. Vi ønsker å fokusere på webtjenester rettet mot sluttbruker og b2b co-branding. Vi ønsker å levere kostnadseffektive tjenester og være ledende på både pris og kvalitet.

Opprinnelig foretningsidé (1997):
Vi ser et helt klart behov for en norsk emnekatalog som fokuserer på norske lenker, det finnes pr. i dag ingen andre gode alternativer. Vi vil fokusere på en rask og brukervennlig portal som prioriterer brukernes behov for rask tilgang til gode informasjonsresurser.

Økonomisk idé:
Norindex Media Norge skal aldri ha et høgere forbruk en inntekter. Inntektene skal i hovedsak komme fra annonsører, men også ved b2b co-branding av våre tjenester. Annonsører og b2b-partnere skal aldri betale mer en tjenesten er verdt. Priser justeres etter besøkstall og tjenestenes faktiske verdi.

Historie:
Det vi i dag kjenner som Norindex Media Norge har røtter tilbake i BBS-miljøet tidlig på nittitallet. Gründer av Norindex Media Norge drev på denne tiden BBSen Future Line BBS. Da Internett ble mer utbredt i Norge gikk det raskt nedover med BBSene her i Norge.

I 1995 laget gründer Espen Berg det man kan kalle forgjengeren til Norindex, dette var en enkel side der han hadde samlet de beste norske webresursene, den gikk under navnet "surfeguiden". Etter hvert fikk gründeren mange tilbakemeldinger om at "surfeguiden" var et svært nyttig utgangspunkt til Internett. I 1997 ble BBSen nedlagt og det ble for fullt satset på det nye mediet Internett.

Allerede etter noen måneders drift så man at man hadde lyktes med Norindex. Driftselskapet ble så etablert året etter (14.01.1998), firmaet het den gangen Future Design Media. I tilegg til portalsatsingen ble det satset på andre tjenester som design, webhotell og utvikling av butikkløsninger for Internett. I år 2000 ble det bestemt at bedriftens hovedsatsning skulle ligge på portaler og emnekataloger. Driftselskapet byttet derfor navn til Norindex Media Norge det samme året. Selskapet har helt siden starten hatt ett positivt driftsresultat, selv under nedgangstidene i 1999/00 (.com krisen).

Vi drev en periode også portaler i nabolandene Sverige og Danmark, men etter en tids drift valgte vi heller å fokusere sterkere på Norge. I perioden 2000-2003 drev vi også metasøketjenesten Treff Search, men dette konseptet ble etter hvert solgt. Norindex ble i 2002 omarbeidet fra å være en portal til å bli en ren emnekatalog, vi etablerte samtidlig portalen raskstart.no. Norindex Media Norge er i dag regnet som en av pionerene innen innholdstjenester på Internett.

Norindex Media Norge er registrert i brønnøysundregistrene og har foretaksnr. NO 979 516 827.

Norindex:
Norindex er den tredje eldste portalen, som fremdeles er i drift i dag. Portalen så dagens i 1997. Portalen ble da drevet som en ikke kommersiell portal. Portalen hadde i 1997 rundt 200 lenker, etter omarbeidingen i 2001 ble antallet økt til rundt 2000. Portalen hadde pr. 04.06.2003 ca. 4000 lenker. Norindex hadde i Januar 2004 hele 545,643 unike sidevisninger, og er dermed en av Norges 50 største nettsteder. Norindex er i dag en ren emnekatalog, der vi utelukkende fokuserer på å samle de beste norske webresursene på en plass. Søkeroboten NorindexBOT sjekker jevnlig alle oppføringene i katalogen, på denne måten er du sikret at alle oppføringene til en hver tid er gyldig.

Raskstart.no:
Raskstart.no er en del av Norindex Media Norge sin portalsatsning, her fokuseres det i hovedsak på en yngre målgruppe en Norindex. Det fokuseres også på flere innholdstjenester rettet mot ungdom slik som konkurranser, spill, humor med mer. Raskstart.no bruker den samme katalogdatabasen og backend som Norindex bruker.

SisteNytt.com:
SisteNytt.com er en nyhetsagent som henter nyheter fra ca. 100 norske kilder, fordelt på 12 kategorier. SisteNytt.com leverer nyheter til blant annet Norindex.no, Raskstart.no, ITPro.no og Technet.

Andre:
Norindex Media Norge har også planer om flere nye satsningsområder i nær fremtid, vi har i dag 9 domener tiltenkt nye satsningsområder.

Teknisk:
Alle webtjenester kjører Apache webservere på Solaris8/SPARC, FreeBSD/I*86 eller GNU-Linux/I*86 plattform (enkelte tjenester kjører med en squidserver i front som cacher alle oppslag). Alle oppføringer i emnekatalogen ligger i databaser på trippel-redundante SQL-servere, som kjører på GNU-Linux/I*86 og FreeBSD/I*86 backends.© Norindex Media Norge Våre tjenester: Norindex.no · Raskstart.no · SisteNytt.com · Avis24.com